Miten säädellä alustoja?

15.6.2017 erikoistutkija Jarkko Vuorinen

Alustat ovat tapetilla. Komissiolla on vireillä Googlea koskevia kilpailunrajoitustutkintoja ja Saksan kilpailuviranomainen Bundeskartellamt selvittää Facebookin tietosuojaan liittyviä käyttöehtoja. Lisäksi kilpailuviranomaiset ovat antaneet hotellivaraussivustoihin liittyviä ratkaisuja eri puolilla Eurooppaa. Ei siis ihme, että poliitikotkin ovat heränneet alustojen haasteisiin: eurooppalaiseen tapaan alustojen mahdollisten ongelmien väitetään ratkeavan sääntelyn avulla. Ei kuitenkaan ole yhdentekevää, miten alustoja säädellään.

Lue lisää "Miten säädellä alustoja?"

Julkisten hankintojen valvontatehtävä osoittautunut tarpeelliseksi

1.6.2017 tutkimuspäällikkö Maarit Taurula

KKV sai vuoden 2017 alussa toimivallan valvoa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista. Jokainen, joka katsoo hankintayksikön menetelleen hankintalainsäädännön vastaisesti, voi tehdä KKV:lle toimenpidepyynnön, minkä lisäksi virasto voi käynnistää tutkinnan myös oma-aloitteisesti.

Lue lisää "Julkisten hankintojen valvontatehtävä osoittautunut tarpeelliseksi"

Asuntojen hinnat, tarjontavaje ja tehoton sääntely

13.3.2017 tutkimuspäällikkö Ari Ahonen

Rakentamisen sääntelyssä on tarpeen siirtyä tarjonnan tosiasiallisesta rajoittamisesta sen edistämiseen. Vain siten rakenteellinen tarjontavaje voidaan kuroa umpeen. Riittävän kokonaistarjonnan edellytyksistä huolehtiminen on samalla tärkein edellytys alalle tulolle tai sen uhalle sekä sitä kautta nykyistä suuremmalle hintojen nousua hillitsevälle kilpailupaineelle.

Lue lisää "Asuntojen hinnat, tarjontavaje ja tehoton sääntely"

Maksamisratkaisut 2020-luvulla – KKV:n näkökulma

19.5.2016 pääjohtaja Juhani Jokinen

Maksamiseen ja erilaisiin maksutapoihin on aina tarvetta ja kysyntää. Kysyntää määrittävät osin omaksutut tavat ja toisaalta se, millaisia mahdollisuuksia ja kannusteita markkinoiden ja sääntelyn vuorovaikutus tuottavat maksamisen uusien, teknologian hyödyntämiseen pohjautuvien, tapojen kehitykselle.

Kirjoitus on alun perin julkaistu 10.5.2016 Suomen Pankin Maksuneuvoston artikkelikokoelmassa ”Millä tavoin maksamme 2020-luvulla? Näkökulmia tulevaisuuden maksamisratkaisuihin”.

Lue lisää "Maksamisratkaisut 2020-luvulla – KKV:n näkökulma"

Avoimempaa viestintää kilpailuasioissa

11.2.2016 Ylijohtaja Timo Mattila

Virastojen, myös KKV:n kaltaisen valvontaviranomaisen, on viestittävä toiminnastaan yhä aktiivisemmin. KKV:n kilpailuvastuualueella kehitetään viestintää ja pyritään mahdollisimman suureen avoimuuteen niin suuren yleisön kuin yritysten ja sidosryhmien suuntaan. Tätä tavoitellessamme pyrimme valjastamaan käyttöömme myös kanavia, joita emme aiemmin ole käyttäneet. Syksyllä avasimme tämän kilpailuasioiden blogin ja viestimme kilpailuasioista myös Twitterissä.

Lue lisää "Avoimempaa viestintää kilpailuasioissa"