Aukiolosta, autokouluista – ja vähän apteekeistakin. Lyhyt katsaus elinkeinojen sääntelyyn

26.2.2018 erikoistutkija Liisa Vuorio

Suomi on ollut naapurimaihin verrattuna hidas elinkeinojen sääntelyjärjestelmien uudistamisessa. Vähittäiskaupan aukioloajat vapautuivat Ruotsissa vuonna 1972, Suomessa saman askeleen ottaminen kesti 44 vuotta. Vuonna 1984 julkaistun elinkeinohallituksen autokouluselvityksen mukaan missään verrokkimaassa ei ollut tuolloin autokoululupien tarveharkintaa. Apteekkisääntelyssä sekä Ruotsi että Norja ovat luopuneet tarveharkintaisesta lupajärjestelmästä.

Lue lisää "Aukiolosta, autokouluista – ja vähän apteekeistakin. Lyhyt katsaus elinkeinojen sääntelyyn"

Vuosittain jaettava 30 miljardin veropotti on houkutteleva kohde kartelleille – KKV kiertää valistamassa hankintayksiköitä

13.12.2017 kilpailuasiainneuvos Mika Hermas, tutkimuspäällikkö Antti Norkela ja tutkija Tuuli Toivanen

Kokemuksesta tiedetään, että kartellit ovat myös Suomessa iskeneet julkisiin tarjouskilpailuihin. Kilpailu- ja kuluttajaviraston kartelliyksikkö on vuosien mittaan kiertänyt kymmenissä hankintayksiköissä jakaakseen tietoa siitä, kuinka kartelleja voidaan havaita ja välttää. Monissa hankintayksiköissä tehdään hienosti töitä sen eteen, että kartellien muodostaminen olisi vaikeaa, mutta paikoin asiaan kiinnitetään huolestuttavan vähän huomiota.

Lue lisää "Vuosittain jaettava 30 miljardin veropotti on houkutteleva kohde kartelleille – KKV kiertää valistamassa hankintayksiköitä"

Lääkkeiden yksikanavajakelusta ja kilpailusta

12.10.2017 erikoistutkija Ville Terävä ja erikoistutkija Sari Valliluoto
Keskustelu lääkejakelun markkinoista on jatkunut aktiivisena tänäkin vuonna. Aiemmin on keskitytty apteekkeihin, mutta nyt lääketukku Oriolan tietojärjestelmän vaihdosta johtuvat toimitusvaikeudet käänsivät mielenkiinnon myös tukkuportaaseen ja lääkkeiden yksikanavajakeluun. KKV:n selvityksissä ei ole löytynyt näyttöä siitä, että lääkkeiden yksikanavajakelu vääristäisi kilpailua, mutta virasto ei myöskään ole todennut järjestelmää tehokkaaksi.

Lue lisää "Lääkkeiden yksikanavajakelusta ja kilpailusta"

Miten säädellä alustoja?

15.6.2017 erikoistutkija Jarkko Vuorinen

Alustat ovat tapetilla. Komissiolla on vireillä Googlea koskevia kilpailunrajoitustutkintoja ja Saksan kilpailuviranomainen Bundeskartellamt selvittää Facebookin tietosuojaan liittyviä käyttöehtoja. Lisäksi kilpailuviranomaiset ovat antaneet hotellivaraussivustoihin liittyviä ratkaisuja eri puolilla Eurooppaa. Ei siis ihme, että poliitikotkin ovat heränneet alustojen haasteisiin: eurooppalaiseen tapaan alustojen mahdollisten ongelmien väitetään ratkeavan sääntelyn avulla. Ei kuitenkaan ole yhdentekevää, miten alustoja säädellään.

Lue lisää "Miten säädellä alustoja?"

Julkisten hankintojen valvontatehtävä osoittautunut tarpeelliseksi

1.6.2017 tutkimuspäällikkö Maarit Taurula

KKV sai vuoden 2017 alussa toimivallan valvoa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista. Jokainen, joka katsoo hankintayksikön menetelleen hankintalainsäädännön vastaisesti, voi tehdä KKV:lle toimenpidepyynnön, minkä lisäksi virasto voi käynnistää tutkinnan myös oma-aloitteisesti.

Lue lisää "Julkisten hankintojen valvontatehtävä osoittautunut tarpeelliseksi"

Asuntojen hinnat, tarjontavaje ja tehoton sääntely

13.3.2017 tutkimuspäällikkö Ari Ahonen

Rakentamisen sääntelyssä on tarpeen siirtyä tarjonnan tosiasiallisesta rajoittamisesta sen edistämiseen. Vain siten rakenteellinen tarjontavaje voidaan kuroa umpeen. Riittävän kokonaistarjonnan edellytyksistä huolehtiminen on samalla tärkein edellytys alalle tulolle tai sen uhalle sekä sitä kautta nykyistä suuremmalle hintojen nousua hillitsevälle kilpailupaineelle.

Lue lisää "Asuntojen hinnat, tarjontavaje ja tehoton sääntely"

Maksamisratkaisut 2020-luvulla – KKV:n näkökulma

19.5.2016 pääjohtaja Juhani Jokinen

Maksamiseen ja erilaisiin maksutapoihin on aina tarvetta ja kysyntää. Kysyntää määrittävät osin omaksutut tavat ja toisaalta se, millaisia mahdollisuuksia ja kannusteita markkinoiden ja sääntelyn vuorovaikutus tuottavat maksamisen uusien, teknologian hyödyntämiseen pohjautuvien, tapojen kehitykselle.

Kirjoitus on alun perin julkaistu 10.5.2016 Suomen Pankin Maksuneuvoston artikkelikokoelmassa ”Millä tavoin maksamme 2020-luvulla? Näkökulmia tulevaisuuden maksamisratkaisuihin”.

Lue lisää "Maksamisratkaisut 2020-luvulla – KKV:n näkökulma"